Dây truyền sản xuất hiện đại của Công ty CP TATICO Việt Nam.

Dây truyền sx hiện đại năm 2020 đi vào hoạt động.

Với mục tiêu luôn luôn tạo ra những sản phẩm tốt nhất trên thị trường, công ty CP TATICO Việt Nam không ngừng đổi mới và đầu tư những dây truyền sản xuất hiện đại nhất với kỹ thuật tiên tiến nhất. Năm 2020 công ty đã thay đổi toàn bộ máy móc thiết bị tiên tiến nhất trong sản xuất và dây truyền đã đi vào hoạt động ổn định với chất lượng sản phẩm vượt trội.