Liên hệ

Quí Khách có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau

Email: [email protected]

Tel : +84 43 813 4911 / + 84 43 525 1449. Fax : +84 43 818 2909

Lô 49C, KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội